Vær en god nabo! Her er borettslagets regler

Borettslaget har husordensregler og vedtekter for å sikre beboerne orden, ro og hygge i hjemmet. Husordensreglene kan du finne her, og vedtektene finner du her.

  • Ingen må sette fra seg gjenstander eller parkere biler eller andre kjøretøy på felles boligvei når dette hindrer adkomsten til leilighetene.
  • Det skal ikke utføres virksomhet eller hensettes ting som ved støy eller utseende ødelegger botrivselen for andre.
  • Det bør i alminnelighet være ro i leiligheten fra kl. 23.00 til kl. 06.00. Støyende virksomhet (gressklipping o.l.) skal ikke forekomme på søndager og helligdager.
  • Søppel pakkes inn og legges i søppelkassene utenfor husene. Unngå søl omkring søppelkassene.
  • Røykvarslere, som er påbudt, skal være riktig montert og kontrolleres jevnlig. Brannslukningsutstyr (pulverapparat og evn. annet utstyr) skal være lett tilgjengelig.
  • Les her hva som må godkjennes av styret før du gjør endringer på leiligheten eller rådighetsområdet.

Til dyreeierne i borettslaget:

  • Hunder skal føres under kontroll ut og inn av husene og ved lufting innenfor borettslagets område. Det forutsettes at enhver hundeeier er kjent med politivedtektene angående hundehold og straffebestemmelser ovenfor hundeeiere hvis hund går løs i tiden hvor det er båndtvang.
  • Andelseieren erklærer seg ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som vedkommende dyr måtte påføre Vestbysletta Borettslag eller borettshaverne i borettslaget, f.eks. ved skraping på dører og karmer, beskadigelse av blomster og grøntanlegg m.v.. Dyreeier forplikter seg til omgående å fjerne eventuelle ekskrementer fra trapper, veier, plener o.l..
  • Dersom det kommer berettigede klager fra borettshaverne over lukt, bråk eller at dyreholdet på annen måte sjenerer naboer, erklærer andelseieren seg inneforstått med at dyret straks må fjernes fra borettslaget.