Husleieøkning fra 1. januar 2016

Økt husleie med 10% på felleskostnadene og 3% på tilbygg og garasje fra og med 1. januar 2016.

Siste avdrag på lånet er betalt og borettslaget vårt er nå gjeldsfritt. Det er nå viktig å styrke borettslagets egenkapital for å kunne møte fremtidige vedlikeholdsbehov. Styret har derfor besluttet å øke husleie med 10% på felleskostnadene og 3% på tilbygg og garasje fra og med 1. januar 2016.