Endret: 7 nov 2016     Opprettet: 28 apr 2016

Generalforsamling 24. mai 2016

Vestbysletta Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling 24. mai 2016. I forkant av møtet vil alle andelseiere motta en formell innkalling med informasjon om tid og sted.