Om styret

Styret i Vestbysletta borettslag er valgt av general forsamlingen for 2 år. Det består av 5 medlemmer og 4 varamedlemmer.

Styret møtes som regel andre tirsdagen i måned. Har du en sak til styret, send epost til post@vestbysletta.no

Forsikringssaker, husleiespørsmål, purringer og salg av boligen rettes direkte til OBOS.