Brannvern

Som eier av boligen er du ansvarlig for brannsikkerheten. Ved jevnlige egenkontroller kan du gjøre mye for å redusere brannrisikoen. Her er noen enkle råd for egenkontroll.

Hver dag før du legger deg:

- Sjekk at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av

- Slå av TV-en med av-knappen der slik finnes, ikke bare med fjernkontrollen

- Sjekk at levende lys er slokket

- Sjekk at ingen ovner er tildekket

Hver måned:

- Test røykvarsleren med røyk eller ved å bruke testknappen

- Test jordfeilbryter i sikringsskapet

Hvert kvartal:

- Sjekk at nåla i trykkmåleren på brannslokkeapparatet peker på det grønne feltet

- Vend pulverapparatet opp ned et par ganger, slik at pulveret ikke klumper seg

- Rengjør kjøkkenvifta for brannfarlig fett

Hvert halvår:

- Gjennomfør brannøvelse for hele familien

- Undersøk om det er svimerker eller sterk varmgang i sikringsskapet

- Stram til skrusikringene i sikringsskapet

Hvert år:

- Bytt batteri i røykvarsleren

- Se etter svimerker i støpsler, kontakter, lamper og lignende

Elektrisk anlegg og utstyr:

Andelseier – dette er ditt ansvar: Meld fra og rett opp feil!

- Jordfeil og manglende jordforbindelse

- Varmgang i sikringsskap og tavler

- Defekte deksler på brytere og kontakter

- Feil bruk av skjøteledninger

- Feilmontert belysning